ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Φέτος σας ταξιδεύουμε ΔΩΡΕΑΝ στο Αιγαίο & το Ιόνιο

ΔΩΡΕΑΝ τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια με 3 απλά βήματα

Ταξιδέψτε ΔΩΡΕΑΝ, με ασφάλεια και την εγγύηση της i-ferry.gr

Αναζήτηση δρομολογίου

Αναζητήστε τα πλοία, τις ώρες αναχώρησης τους και τις προσφορές για τα όλα Ελληνικά νησιά και την Ιταλία με συμβατικά και ταχύπλοα πλοία, στο i-ferry.gr

Σύγκριση τιμών εισιτηρίων

Συγκρίνετε όλες τις τιμές με ταχύπλοα και συμβατικά πλοία για το δρομολόγιο της προτίμησης σας και επιλέξτε την καλύτερη για εσάς. Ολοκληρώστε την OnLine κράτηση σας στο i-ferry.gr 

Κάντε κράτηση τώρα

Με την ολοκλήρωση της OnLine κράτησης σας, συμμετέχεται στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικείται την επιστροφή της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ της κράτησης σας.

 

Σε 2 τυχερούς κάθε μήνα επιστρέφουμε την 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ της On-line κράτησης τους

στο i-ferry.gr

 

Επίσημοι κανόνες συμμετοχής

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ιστοσελίδα www.i-ferry.gr (εφεξής «Διοργανωτής») διενεργεί προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό υπό τους ακόλουθους όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

2. Δώρα Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή σε κληρώσεις με δώρο την επιστροφή της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ της κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο νικητής On-line μέσω του i-ferry.gr .

Θα πραγματοποιηθούν 3 κληρώσεις και οι νικητές θα είναι αθροιστικά 6.

1η Κλήρωση στις 06/07/22 και αφορά όλες τις On-line κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 15/05/22 έως 30/06/22

2η Κλήρωση στις 04/08/22 και αφορά όλες τις On-line κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 01/07/22 έως 31/07/22

3η Κλήρωση στις 07/09/22 και αφορά όλες τις On-line κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 01/08/22 έως 31/08/22

Σε κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται 2 νικητές οι οποίοι θα λαμβάνουν επιστροφή της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ της On-line κράτησης τους, ανεξαρτήτως ποσού.

Διάρκεια Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 15 Μαΐου 2022 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022 στις 23:59.

 

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν αγοράσει τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια μέσω της ιστοσελίδας μας i-ferry.gr και να έχουν επιλέξει το Check Box που επιβεβαιώνει την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στον συγκεκριμένο διαγωνισμός καθώς εκτός των παραπάνω δώρων θα καταχωρηθούν πόντοι ανάλογοι του ποσού της κράτησης (π.χ. μια κράτηση η οποία κοστίζει 100 ευρώ θα λάβει 100 πόντους) στο Travel & Win Bonus Club όπου μπορούν να διεκδικήσουν -με την συλλογή πόντων- δωροεπιταγές ταξιδιού. Η συμμετοχή σημαίνει και την αυτόματη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού καθώς και των όρων λειτουργίας του i-ferry.gr

 

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αυτόματα σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής. Οι νικητές θα κληρωθούν ανάμεσα από όσους έχουν αγοράσει τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια On-line μέσω του i-ferry.gr , με τυχαία επιλογή μέσω αυτοματοποιημένης ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου, SMS ή μέσω email.

 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.

 

6. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. Διευκρινίζεται επίσης ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 

7. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται ο Διοργανωτής. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον Διοργανωτή είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στον Διοργανωτή.

 

8. Ενημερωτικά email (newsletters).

Ο Διοργανωτής δικαιούται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να στέλνει ενημερωτικά email, τα οποία περιέχουν ενημερώσεις για διαγωνισμούς, νέα, και πληροφορίες για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.
Τα ενημερωτικά e-mail (newsletters) αποστέλλονται μόνο για όσο χρόνο ο χρήστης το επιθυμεί. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από την λίστα αποδεκτών του newsletter , μέσω του link που υπάρχει σε αυτό. Τα newsletter ενδέχεται  να χαρακτηριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder, Για το λόγο αυτό προτείνεται η αποθήκευση της  διεύθυνσης αποστολής στη safe list του χρήστη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110+ δημοφιλη δρομολογια στο Αιγαιο και το Ιονιο

Αναχωρήσεις από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο, Πάτρα, Κυλλήνη, Αγ. Κων/νο, Μαντούδι, Βόλο, Καβάλα & Θεσσαλονίκη
Δες τώρα αναλυτικά όλα τα δρομολόγια, τις ώρες αναχώρησης, σύγκρινε τις τιμές και κάνε την κράτηση σου Online εύκολα και γρήγορα 
Δες τα τώρα

Γιατί να επιλέξεις την i-ferry.gr

 

 

 

 

 

 

 

  • Έχουμε 30+ χρόνια εμπειρίας στην έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
  • Βρίσκεις εύκολα ΟΛΑ τα δρομολόγια, τα πλοία, τις εταιρίες ΚΑΙ τις εκπτώσεις χωρίς ταλαιπωρία
  • Έκδίδεις τα εισιτήρια σου OnLine στην καλύτερη τιμή χωρίς καμία επιβάρυνση
  • Συγκρίνεις τις τιμές και τις προσφορές όλων των εταιριών εύκολα και με ασφάλεια
  • Οι Online πληρωμές στην i-ferry είναι 100% ασφαλής
  • Παραλαμβάνεις τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια όπου εσύ επιλέξεις
  • Κερδίζεις ΔΙΠΛΑ αγοράζοντας τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια από την i-ferry συλλέγοντας πόντους στο Bonus Club μας αλλά ταυτόχρονα και στα Club ανταμοιβής των ακτοπλοϊκών εταιριών